Promotivni video


Intervju direktora u vezi sa održanim seminarom u SREDNJOŠKOLSKOM CENTRU SINGIDUNUM

Promotivni video Gimnazija Singidunum 2015

Promotivni video Gimnazija Singidunum 2014

Direktor SCS-a, prof. dr Dragan Živković o savremenom školskom sistemu

Direktor SCS-a, prof. dr Dragan Živković o mladim talentima