Razgovaramo sa maturantima: šta nam govori neverbalna komunikacija?

23.04.2015. 03:09


    Gimnazija Singidunum nastavlja sa gostujućim predavanjima u osnovnim školama Beograda. Ove nedelje bili smo u OŠ "Isidora Sekulić", koja je, kako kažu, škola sa najmanje đaka u Beogradu, a mi smo primetili da je jedna od lepše uređenih osmoletki u našem gradu. I ne samo to, ovu školu posebnom čine njeni đaci, naročito đaci osmog razreda, koji su radoznali i bistri sagovornici. Profesor Slavko Alčaković, nastavnik na Univerzitetu Singidunum razgovarao je sa osmacima o neverbalnoj komunikaciji, drugim rečima - šta to naš govor tela govori o nama. Kako se rukuju ljudi koji žele da pokažu svoju dominaciju, zašto se pozdravljamo mašući otvorenim dlanom i sa osmehom na licu, zašto u istim prilikama muškarci i žene odgovaraju različitim gestovima? Na kraju, ostavljamo đacima da sami zaključe, u kojoj meri je moguće uočiti pravilnosti u ponašanju i gestikuliranju ljudi i da li zaista naše telo odaje naše emocije, misli i namere.
Zahvaljujemo se đacima, nastavnicama i pedagogu škole na ovom divnom razgovoru.

  

    Isidora 2