Prolećni učenički bal "Mesto susreta"

19.12.2013. 07:43

U sredu, 29. maja 2013. godine, na Belom dvoru održan je Prolećni studentski bal "Mesto susreta", a na kojem će od sledeće godine prisustvovati i najbolji učenici Gimnazije Singidunum.


Prolećni studentski bal je prvi put održan 2012. godine sa željom da preraste u tradicionalan, ali i da posluži kao ideja za organizovanje istih događaja širom Srbije. I ove godine, na balu su bili prisutni najistaknutiji studenti univerziteta Srbije i regiona.


Prolećni studentski bal, osim što teži da se studenti vrate zaboravljenim vrednostima i lepim manirima, ima i humanitarni karakter. Ove godine, u saradnji sa udruženjem građana "Evo ruka", sakupljena su sredstava za opremanje Lokalnog inkluzivnog centra "Mesto susreta". Bal je takođe nosio naziv "Mesto susreta", kao simbol okupljanja i susreta studenata univerziteta Srbije i regiona.


Među studentima iz Srbije i regiona, bili su i najbolji studenti Univerziteta Singidunum.