Gimnazija Singidunum gost osnovne škole „Jovan Miodragović“

11.03.2015. 09:07

U osnovnoj školi „Jovan Miodragović“ na Vračaru, Gimnazija Singidunum organizovala je predavanje za đake sedmih razreda. Nastavnik Ivana Brdar govorila je na temu  „Kako upravljati konfliktima“. Cilj predavanja je da se đaci upoznaju sa oblicima i načinima ispoljavanja konflikata, kao i sa načinima na koje je te sukobe moguće pozitivno rešiti.

 

OSJovan Miodragović