Vannastavne aktivnosti


Osnovni cilj vannastavnih aktivnosti u školi jeste da se obogati društveni život škole, što podrazumeva aktivno učešće profesora i učenika.

Podsticanje nadarenih učenika na intenzivno učenje i razvijanje interesovanja treba da bude stalna briga škole, roditelja i društva u celini.

Usled toga u Gimnaziji Singidunum funkcionušu sve sekcije za koje su naši učenici  zainteresovani, a čiji rad odgovara potrebama i normama škole.

Zainteresovani učenici biće obavešteni od strane predmetnih profesora o vremenu i mestu održavanja sekcije.

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava