Uloga roditelja u radu škole

DOK STE U DILEMI, KOJU ŠKOLU IZABRATI ZA VAŠE DETE, IMAJTE U VIDU ČINjENICU, DA SAMO SCS OBEZBEĐUJE DIREKTNU OBRAZOVNU PROHODNOST VAŠEM DETETU, NE NA STRUKOVNE VEĆ NA AKADEMSKE STUDIJE, KAO I PUNU POSLOVNU PROHODNOST, JER JEDINA SPROVODI U SVOM PROGRAMU PRAVO DUALNO OBRAZOVANjE.

Rezultati brojnih istraživanja potvrđuju koliko je važno uključivanje roditelja u obrazovno-vaspitni proces:

 • Zajednički i usaglašeni napori nastavnika i roditelja daju bolje ukupne rezultate u obrazovanju i vaspitanju učenika.
 • Roditelji koji se uključuju u rad i aktivnosti škole bolje razumeju prirodu školskog učenja i efikasniji su u pružanju podrške svojoj deci.
 • Uključivanje roditelja doprinosi poboljšanju i ponašanja i postignuća učenika.
 • Roditelji imaju bolji uvid u to kakvu podršku škola može da pruži, a što je naročito važno kada je učeniku potrebna dodatna podrška.

Uključivanje roditelja ima naročito povoljne efekte u školama i sredinama koje su opterećene različitim socijalnim i drugim problemima.

RODITELjI, NAŠI RAVNOPRAVNI PARTNERI U VASPITAVANjU I OBRAZOVANjU UČENIKA!

roditelj i skolaRečju, tamo gde su roditelji, kao ravnopravni partneri, konstruktivno uključeni u život i rad škole, deca su uspešnija i zadovoljnija.

Zato SCS ima za cilj ne samo da vas informiše, već i da vas ohrabri, pokrene i osnaži:

 • da budete aktivni i odgovorni u procesu obrazovanja svoje dece;
 • da podržite decu da preuzmu svoj deo odgovornosti;
 • da zahtevate da se prava vaše dece i vaša roditeljska prava poštuju;
 • da tražite visok kvalitet obrazovanja za vaše dete i za svu ostalu decu;
 • da podržite vaspitače/nastavnike da svoj posao rade odgovorno i za dobrobit sve dece;
 • da se povezujete i udružujete sa drugim roditeljima, a sve u cilju stvaranja što boljih uslova u kojima će deca/učenici, zaposleni u obrazovanju i roditelji biti zadovoljniji i uspešniji;
 • da učestvujete u dijalogu sa donosiocima obrazovnih politika i njihovim realizatorima, ljudima koji utiču na rast, razvoj, obrazovanje i dobrobit vašeg deteta, sve dece i društva u celini.

 

Ovo su, pritom, samo neke od ideja koje bi trebalo da vas podstaknu na razmišljanje i akciju u vašem radu i saradnji sa osobljem.

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava