Školski odbor

Organ upravljanja SREDNjOŠKOLSKOG CENTRA SINGIDUNUM  jeste Školski odbor. Školski odbor ima devet članova, uključujući predsednika i čine ga po tri predstavnika zaposlenih, roditelja i osnivača.

 

Školski odbor donosi Statut, pravila ponašanja u ustanovi i druge opšte akte i daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova, raspisuje konkurs i bira direktora, donosi plan stručnog usavršavanja zaposlenih i usvaja izveštaj o njegovom ostvarivanju, odlučuje po žalbi, odnosno prigovoru na rešenje direktora.

 

Školski odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

 

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava