SEKRETAR SREDNjOŠKOLSKOG CENTRA

Sekretar obavlja normativno-pravne i druge pravne poslove u Školi; prati propise i stara se o njihovoj primeni; stara se da se odluke nadležnih organa donose i primenjuju u skladu sa zakonskim propisima u određenim rokovima; pruža potrebne informacije Upravi potrebne za donošenje pravilnih odluka; uz ovlašćenje direktora zastupa Školu pred sudom i drugim organima; stručno sastavlja ugovore koje Škola sklapa sa drugim licima i organizacijama za svoje potrebe ili daje sugestije i stručno mišljenje pre potpisivanja ponuđenih formi ugovora od strane drugih lica koja nisu na štetu Škole; dosledno poštuje, sprovodi i pridržava se odredbi Zakona, Statuta, kolektivnog ugovora, opštih akata Škole; vrši usklađivanje svih pravilnika i pravnih akata koje donosi Škola sa aktuelnim zakonima, kvalitetno i u utvrđenim rokovima poštujući propise, obavlja i druge poslove po nalogu direktora;

Poslovi sekretara izvršavaju se pod neposrednim nadzorom i rukovodstvom direktora škole.

 

Zakažite razgovor sa SEKRETAROM škole:

Najbolji način da se upoznate sa nama i sami uverite da je Srednjoškolski centar Singidunum pravi izbor za Vaše dete, je da nas posetite i razgovarate sa sekretarom naše škole. Prilikom posete možete dobiti odgovore na sva pravna i statusna pitanja vezana za način rada i organizaciju škole, obići zgradu škole i uveriti se u kvalitet opremljenosti, u funkcionalnost i prijatnost prostora.

Termini za sastanke sa sekretarom škole su: 

ponedeljak – petak: 08:00 - 18:00 č
- subota: 09:00 - 16:00 č

Sastanak je potrebno zakazati najmanje jedan dan unapred

Sastanak možete zakazati putem sledećeg kontakt telefona 065/3093-210 ili putem adrese e-pošte sekretar@scs.edu.rs 

 

Biće nam zadovoljstvo da se upoznamo, ali i da izađemo u susret potrebama Vašeg deteta i saslušamo Vaše predloge.

 

Prijava