Profesionalna orijentacija

Centar za razvoj karijere Univerziteta Singidunum, osnovan je 2008. godine sa ciljem da pomogne učenicima da dodatno razviju i usavrše personalne poslovne veštine, prouče opcije za izbor karijere, razviju veštine za efikasno i efektivno nalaženje posla kroz individualne i grupne savetodavne programe.

 

Aktivnosti Centra:

 • Informisanje o stipendijama
 • priprema za učešće na takmičenjima i simulacijama
 • organizovanje prezentacija
 • kreiranje testova sposobnosti
 • individualna savetovanja
 • održavanje kratkih “Drop in” savetovanja
 • priprema za intervju za posao
 • priprema za nastupe na manifestacijama
 • Organizovanje i održavanje radionica
 • Organizacija javnih tribina
 • redovno praćenje i analiziranje dešavanja na tržištu

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava