Predsednik školskog odbora

Prof. dr Milovan Stanišić

Prof. dr Milovan Stanišić

Prof. dr Milovan Stanišić svoju naučnu i pedagošku karijeru započeo je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na ovom fakultetu proveo je 24 godine u radnom odnosu, gde je izabran u zvanje redovnog profesora. Bio je nosilac brojnih komercijalnih projekata i obavljao dužnost rukovodioca Centra za procenu vrednosti kapitala. Od 1999. godine angažovan je na osnivanju i razvoju prvog od fakulteta koji danas čine Univerzitet Singidunum. Od 2005. godine nalazi se na poziciji rektora, a potom predsednika Univerziteta Singidunum.

Prof. dr Stanišić je obavljao više odgovornih funkcija kao član Upravnog odbora FK Crvena zvezda, član Upravnog odbora Agencije za osigranje depozita, predsednik Upravnog odbora Komercijalne banke a.d. Beograd i dr.

Autor je brojnih naučnih radova.

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava