Povezani sa privredom

Globalizacija koja je pratila razvoj nauke i tehnologije doprinela je tome da se u mnogim razvijenim zemljama uspostavlja veza između školstva i privrede. Svesni činjenice da se učenici školuju sada za poslove koje će raditi u budućnosti, sprovodi se stalan sistem provere aktuelnosti programa i njihovo usaglašavanje sa potrebama privrede. U vezi sa tim Univerzitet Singidunum je potpisao Sporazume o saradnji sa preko 500 najvećih kompanija u Republici Srbiji.

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava