Posebne pogodnosti prilikom upisa nosioca Vukove diplome - Vukovaca

Učenici nosioci Vukove diplome popunjavanjem Upitnika za Vukovce, stiču pravo učešća na klasifikacionom ispitu iz matematike i na osnovu postignutih rezultata ostvaruju pravo na umanjenje školarine u iznosu od 30% – 100%, od cene školarine u momentu upisa učenika, za prvu godinu školovanja u SREDNjOŠKOLSKOM CENTRU SINGIDUNUM.

Kutak za vukovce slika 2

Broj učenika sa umanjenom školarinom kao i procenat umanjenja, uređuje se Odlukom Osnivačkog odbora škole za svaku školsku godinu, a shodno broju prijavljenih učenika i postignutim rezulatima na testu iz matematike

 

Učenik koji je na ovaj način stekao pravo na određeni procenat umanjenja školarine, zadržava isto i za narednu školsku godinu ukoliko je u prethodnoj školskoj godini ostvario prosek ocena od 4,72 – 5,00.

Kutak za vukovce slika 1

Učenik gubi pravo na umanjenje školarine za narednu školsku godinu ukoliko u prethodnoj školskoj godini ostvari prosek ocena niži od 4,72.

 

Svi učenici koji se popunjavanjem Upitnika za Vukovce prijave za polaganje klasifikacionog ispita, biće blagovremeno obavešteni o svim detaljima vezanim za ispit.

 

Posebne pogodnosti za upis učenika nosioca Vukove diplome odnosi se na sve smerove u SREDNjOŠKOLSKOM CENTRU SINGIDUNUM.

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

  Prijava