Posebne pogodnosti i uslovi za sticanje prava na popust ili umanjenje školarine prilikom upisa učenika u SCS

Iznos školarine za upis učenika u SREDNjOŠKOLSKI CENTAR SINGIDUNUM:

 

  • OSNOVNI PAKET / Cena školarine 2.900 evra
  • STANDARD PAKET/Cena školarine 3.200 evra
  • STANDARD PLUS PAKET/ Cena školarine 3.600 evra
  • PREMIJUM PAKET/ Cena školarine 4.200 evra

 

Školarina se može plaćati odjednom, u dve i u deset jednakih mesečnih rata, po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Rok za početak plaćanja školarine je najkasnije 45 dana od dana potpisivanja Ugovora o školovanju.

 

Posebne pogodnosti prilikom upisa u SREDNjOŠKOLSKI CENTAR SINGIDUNUM:

 

Ukoliko je Ugovorom o školovanju predviđeno da će iznos školarine, za bilo koji paket, biti plaćen odjednom, odobrava se popust u iznosu od 5% od iznosa školarine za svaku godinu školovanja.

Ukoliko je Ugovorom o školovanju predviđeno da će iznos školarine, za bilo koji paket, biti plaćen u dve jednake rate, odobrava se popust u iznosu od 2,5% od iznosa školarine za svaku godinu školovanja.

Popusti i pogodnosti slika - 1

U slučaju da u toku trajanja školovanja dođe do promene načina plaćanja školarine, iznos školarine biće korigovan shodno novougovorenom načinu plaćanja.

Popusti i pogodnosti slika - 2

 

Uslovi za ostvarivanje prava na umanjenje školarine prilikom upisa u SREDNjOŠKOLSKI CENTAR SINGIDUNUM

 

Pravo na umanjenje školarine prilikom upisa u SREDNjOŠKOLSKI CENTAR SINGIDUNUM, za bilo koji paket, u iznosu od 10% od iznosa školarine za svaku godinu školovanja, ostvaruje svaki učenik koji je sedmi ili osmi razred osnovne škole završio sa uspehom vrlodobar.

Pravo na umanjenje školarine prilikom upisa u SREDNjOŠKOLSKI CENTAR SINGIDUNUM, za bilo koji paket, u iznosu od 20% od iznosa školarine za svaku godinu školovanja, ostvaruje svaki učenik koji je sedmi ili osmi razred osnovne škole završio sa uspehom odličan.

Pravo na umanjenje školarine prilikom upisa u SREDNjOŠKOLSKI CENTAR SINGIDUNUM, za bilo koji paket, u iznosu od 30 - 100% od iznosa školarine za svaku godinu školovanja posebno, ostvaruju učenici nosioci Vukove diplome, na način i pod uslovima propisanim posebnim Pravilnikom.

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava