POMOĆNIK DIREKTORA SCS

Pomoćnik direktora organizuje, rukovodi i odgovoran je za pedagoški rad ustanove, koordinira rad stručnih aktiva i drugih stručnih organa ustanove i obavlja druge poslove, u skladu sa statutom ustanove.

Pomoćnik direktora obavlja i poslove nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, u skladu sa rešenjem direktora.

 

Zakažite razgovor sa POMOĆNIKOM  DIREKTORA

Najbolji način da se upoznate sa nama i sami uverite da je Srednjoškolski centar Singidunum pravi izbor za Vaše dete, je da nas posetite i razgovarate sa pomoćnikom direktora naše škole. Prilikom posete možete dobiti odgovore na sva pravna i statusna pitanja vezana za način rada i organizaciju škole, obići zgradu škole i uveriti se u kvalitet opremljenosti, u funkcionalnost i prijatnost prostora.

 

Termini za sastanke sa pomoćnikom direktora škole su: 

ponedeljak – petak: 08:00 - 18:00 č
- subota: 09:00 - 16:00 č

Sastanak je potrebno zakazati najmanje jedan dan unapred

Sastanak možete zakazati putem sledećeg kontakt telefona 065/3093-210 ili putem adrese e-pošte info@scs.edu.rs.

 

Biće nam zadovoljstvo da se upoznamo, ali i da izađemo u susret potrebama Vašeg deteta i saslušamo Vaše predloge.

 

Prijava