Pogodnosti nakon završene srednje škole u Srednjoškolskom centru Singidunum

  • Pravo direktnog upisa na integrisane fakultete Univerziteta Singidunum,
  • Specijalne pogodnosti u plaćanju školarine prilikom upisa učenika na Univerzitet Singidunum,
  • Diploma naše škole omogućuje učenicima upis na fakultete u Srbiji i inostranstvu,
  • Aktivno znanje najmanje dva svetska jezika,
  • Osposobljenost učenika za dalje usavršavanje i zaposlenje,
  • Odlično poznavanje rada na računarima,
  • Mogućnost polaganja opšte mature u Gimnaziji SC Singidunum za učenike elektrotehničkih profila (učenici koji završe stručnu srednju školu, a žele da upišu fakultet, biće u obavezi da prema Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju polažu opštu maturu u gimnazijama).