PEDAGOG SREDNjOŠKOLSKOG CENTRA

Zadatak pedagoga kao stručnog saradnika je da svojim stručnim znanjem i savetodavnim radom unapređuje obrazovno-vasptini rad Škole i pruži stručnu pomoć učenicima, roditeljima, nastavnicima. Obavlja neposredni, grupni i pojedinačni rad sa učenicima radi sprečavanja i uklanjanja uzroka  sporijeg napredovanja u sticanju znanja; saradnju sa nastavnicima, stručno-pedagoškim organima, direktorom radi uspešnijeg i efikasnijeg obrazovno-vaspitnog rada; saradnju sa roditeljima (starateljima) radi pružanja pomoći učenicima radi poboljšanja opšteg uspeha i ponašanja; kontroliše rad na vođenju pedagoške dokumetacije i njihovu ispravnost (upisnici, dnevnici, zapisnici, matične knjige...), stara se o stručnom usavršavanju nastavnika i vodi evidenciju; sarađuje sa nastavnicima, pripravnicima i odeljenskim starešinama; priprema raspored ispita (završnih, razrednih, popravnih, maturskih) i upis učenika, vodi evidenciju upisanih i ispisanih učenika zajedno sa psihologom Škole; formira odeljenja zajedno sa psihologom Škole prilikom upisa.

 

Zakažite razgovor sa PEDAGOGOM škole:

Najbolji način da se upoznate sa nama i sami uverite da je Srednjoškolski centar Singidunum pravi izbor za Vaše dete, je da nas posetite i razgovarate sa pedagogom naše škole. Prilikom posete možete dobiti odgovore na sva pitanja vezana za način rada i organizaciju škole, obići zgradu škole i uveriti se u kvalitet opremljenosti, u funkcionalnost i prijatnost prostora.

 

Termini za sastanke sa pedagogom škole su: 

ponedeljak - petak : 13:00 - 18:00 č
- subota: 09:00 - 12:00 č

Sastanak je potrebno zakazati najmanje jedan dan unapred

Sastanak možete zakazati putem sledećeg kontakt telefona 065/3093-210 ili putem adrese e-pošte pedagog@scs.edu.rs 

 

Biće nam zadovoljstvo da se upoznamo, ali i da izađemo u susret potrebama Vašeg deteta i saslušamo Vaše predloge.

 

Prijava