Paket ponude SC Singidunum - Premijum ( od 4.200 evra )

 • Obrazovno-vaspitni rad sa učenicima u skladu sa nastavnim planom i programom;
 • Komplet udžbenika, svezaka sa logoom SC SINGIDUNUM, vežbanke i osnovni pribor za rad ( pernica, olovka, raspored časova, lenjir, šestar, gumica );
 • Dva časa dopunske individualne nastave nedeljno, iz predmeta po izboru učenika;
 • Korišćenje desktop računara tokom nastave u školi;
 • Dopunsko-mentorski rad sa nastavnicima, po izboru učenika;
 • Fakultativni (drugi ili treći) strani jezik za koji se učenici većinski opciono opredele;
 • Provera učeničkih izostanaka, ocena - elektronskim putem;
 • Izleti, posete privrednim organizacijama, kulturnim i drugim manifestacijama na teritoriji Beograda;
 • Jedan seminar za sticanje praktičnih veština u organizaciji škole, po izboru učenika;
 • Sportska oprema učenika ( šorts/helanke i majica);
 • Školska uniforma za učenike ( dva kompleta godišnje );
 • Profesionalna orijentacija u okviru Centra za razvoj karijere Univerziteta Singidunum;;
 • Školski ranac sa grbom i logoom SC SINGIDUNUM;
 • Radna praksa u saradnji sa Univerzitetom Singidunum;
 • Obuka za polaganje jednog od kurseva posebnih veština iz ponude Univerziteta Singidunum;
 • Dodatna nastava jednog od izabranih stranih jezika u vannastavno vreme u školi;
 • Mogućnost pohađanja predmeta iz opšteobrazovnog područja rada, pripreme i polaganja opšte mature, za učenike iz područja rada elektrotehnike;
 • Rad u školskim sekcijama i organizovano članstvo u sportskim klubovima u gradu;
 • Dodatna napredna neformalna IT edukacija- E-kursevi ( seminari i kursevi, obuke i treninzi u organizaciji škole ), do dva kursa godišnje;
 • Lap top računar za individualno korišćenje učenika u školi i van nje;
 • Mogućnosti pohađanja 11 predmeta iz NPP dodatne nastave za učenike gimnazije;
 • Dodatni rad sa nadarenim učenicima;
 • Celodnevni boravak u školi i dodatni rad sa učenicima (08:00 - 18:00 č);
 • Kompletna obuka, polaganje testa za dobijanje ECDL sertifikata;
 • Pravo na jedno polaganje testa za dobijanje međunarodnih sertifikata Microsoft, Adobe i Cambridge

Kursevi ( jedan od osam ) stranih jezika i priprema za sticanje međunarodno priznatih diploma u okviru Centra za strane jezike Univerziteta Singidunum ( do dva izabrana kursa );

 
cas tri ram  citaonica praksa komp

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava