Paket osnovne ponude SC Singidunum (od 2.900 evra)

 • Obrazovno-vaspitni rad sa učenicima u skladu sa nastavnim planom i programom;
 • Komplet udžbenika, svezaka sa logoom SC SINGIDUNUM, vežbanke i osnovni pribor za rad (pernica, olovka, raspored časova, lenjir, šestar, gumica);
 • Dva predmeta iz Nastavnog plana i programa DODATNE nastave iz područja elektrotehnike-programiranja;
 • Dva časa dopunske individualne nastave nedeljno, iz predmeta po izboru učenika;
 • Korišćenje desktop računara tokom nastave u školi;
 • Dopunsko-mentorski rad sa nastavnicima, po izboru učenika;
 • Fakultativni (drugi ili treći) strani jezik za koji se učenici većinski opciono opredele;
 • Provera učeničkih izostanaka, ocena - elektronskim putem;
 • Izleti, posete privrednim organizacijama, kulturnim i drugim manifestacijama na teritoriji Beograda;
 • Jedan seminar za sticanje praktičnih veština u organizaciji škole, po izboru učenika;
 • Sportska oprema učenika ( šorts/helanke i majica);
 • Školska uniforma za učenike ( dva kompleta godišnje );
 • Profesionalna orijentacija u okviru Centra za razvoj karijere Univerziteta Singidunum;

 

      Gimnazija 002 devojčice ram Gimnazija 002

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava