Organizacija rada

U SREDNjOŠKOLSKOM CENTRU SINGIDUNUM (SCS)  nastava se izvodi u jednoj smeni, sa početkom u 08:30, a radni dan se završava, najkasnije u 18:00 časova. Obavezna, redovna nastava, koja obuhvata maksimalno sedam školskih časova dnevno, traje od 08:30 do 14:40 č.

 

ČasPočetak časaKraj časaOdmor
I čas 08:30 09:15 09:15 - 09:20
II čas 09:20 10:05 10:05 - 10:35
III čas 10:35 11:20 11:20 - 11:25
IV čas 11:25 12:10 12:10 - 12:15
V čas 12:15 13:00 13:00 - 13:05
VI čas 13:05 13:50 13:50 - 13:55
VII čas 13:55 14:40 /Po završetku redovne nastave, od 14:40 do 15:15 časova sledi pauza za ručak i odmor, a učenici u svojoj izbornoj opciji mogu da se opredele za ručak u školi.

Nakon ručka, period od 15:15 do 17:10 časova, predviđen je za fakultativnu nastavu, dodatne i vannastavne aktivnosti učenika, u kojima se realizuju časovi učenja, dodatnog usavršavanja, školskih sekcija ili dopunska nastava, individualni rad i drugo.

 

ČasPočetak časaKraj časaOdmor
I čas 15:15 15:55 15:55 - 16:00
II čas 16:00 16:35 16:35 - 16:40
III čas 16:40 17:10 /Cilj SCS je da omogući učenicima da u produženom boravku prvenstveno završe dnevne domaće zadatke, uz usmeravanja i pomoć nastavnika prevaziđu poteškoće u učenju, razviju radne navike i deo svog slobodnog vremena provedu na kvalitetan i angažovan način. Time, roditelji mogu prepustiti brigu o školskim obavezama i napredovanju u učenju svoje dece nama. Roditelji mogu biti sigurni da će njihova deca, uz stručni kadar SCS imati podršku i podsticaj da uče, stvaraju i napreduju u sigurnom prostoru i radnoj atmosferi.

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava