Ono što izdvaja SCS u odnosu na druge

1. VRHUNSKI PROSTOR I ZDRAVI USLOVI ZA RAD
Naša škola poseduje 28 prostranih, savremeno opremljenih laboratorija, osvetljenih prirodnom svetlošću.

2. OSNIVAČ ŠKOLE SA BOGATIM ISKUSTVIMA U OBRAZOVANjU
Osnivač naše škole je UNIVERZITET SINGIDUNUM, potvrđeni lider u visokom obrazovanju u Srbiji i regionu.

3. UČENIK U FOKUSU RADA ŠKOLE
Učenik naše škole je u svakom pogledu U FOKUSU. On je CENTAR GRAVITACIJE rada u našoj školi.

4. NASTAVNICI SA BOGATIM PEDAGOŠKIM ISKUSTVOM
Naši nastavnici su pre svega, potvrđeni stručnjaci u oblasti svog rada, iskusni pedagozi i ljudi sa bogatim metodološkim iskustvom.

5. VASPITANjE KAO NASTAVAK PARTNERSKOG RADA RODITELjA I ŠKOLE
Roditelji su naši najvredniji PARTNERI u vaspitanju naših učenika. Zajedničkim radom učinićemo naše učenike ZRELIM LjUDIMA, sposobnim za sva buduća životna iskušenja.

6. BEZBEDNOST I ZDRAVLjE USKLAĐENI SA VRHUNSKIM SVETSKIM STANDARDIMA
Naša škola svojom lokacijom, opremljenošću prostora i stalnim nadzorom nad učenicima i njihovim aktivnostima, kao nijedna druga škola, pruža vrhunske uslove za njihov BEZBEDAN RAD I BORAVAK.

7. SAVREMENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I METODOLOGIJE U NASTAVI
Bil Gejts je rekao da računar treba korisniku da omogući da ima što više vremena za razmišljanje, a ne da misli umesto njega. Polazeći od ove premise, mi u radu obilato koristimo informacione tehnologije, ali znamo koliko vrede i veštine, koje učenik mora da stekne u radu svojim rukama.

8. MENTORSKI RAD SA UČENICIMA
Svaki učenik naše škole, ima svog izabranog mentora, sa kojim posebno radi na lakšem savladavanju redovnog programa, u razvijanju njegovih posebnih sposobnosti i otkrivanju sopstvenog talenta.

9. ŠIROK SPEKTAR VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI
Kao najbolja škola u Srbiji, posebnu pažnju posvećujemo, vannastavnim aktivnostima naših učenika, kroz čiju realizaciju, unapređujemo njihove sposobnosti i otkrivamo posebne sklonosti.

10. VELIKI BROJ FAKULTATIVNIH PREDMETA, SEMINARA I PRAKTIČNIH ZNANjA I VEŠTINA
Našim učenicima smo omogućili da pohađaju preko dvadeset različitih kurseva iz oblasti informatike, da uče osam svetskih jezika i steknu dodatna znanja na seminarima o veštinama dobre komunikacije, o sticanju poslovnih veština i dr. Na taj način razvijamo dualno obrazovanje, koje će im omogućiti, da odmah nakon završetka srednje škole, mogu da započnu svoju uspešnu karijeru.

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava