O osnivaču SCS

Univerzitet SingidunumUniverzitet Singidunum, lider u visokom obrazovanju na prostoru Republike Srbije, vođen idejom  da se učenicima obezbedi sredina koja će ih na pravi način motivisati da uče i da stvaraju, osnovao je SREDNjOŠKOLSKI CENTAR SINGIDUNUM.

Univerzitet Singidunum sa skoro dvadesetogodišnjim iskustvom u obrazovanju, potvrđenim kvalitetom, savremenim nastavnim planovima i programima, metodama učenja koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima, ima za cilj da osposobi mlade ljude da budu konkurentni na tržištu i spremni da se uključe u savremene poslovne tokove.

Ceneći mlade ljude i imajući u vidu važnost obrazovanja, obrazovni sistem Singidunum otvorio je mogućnost da se od srednje škole u Srbiji može ostvariti kvaliteno školovanje u najboljim uslovima.

Univerzitet Singidunum je prvi privatni univerzitet koji je akreditovan po novom Zakonu o visokom obrazovanju. Danas na Univerzitetu Singidunum studira više od 10.000 studenata. Nastava se realizuje u 17.000 m² kvalitetnog prostora opremljenog potrebnom računarskom i internet infrastrukturom, audio-video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju nastavnih aktivnosti. Univerzitet raspolaže sa 20 amfiteatara, 50 sala za predavanja i 14 računarskih sala. Univerzitet je izgradio uspešnu saradnju sa visokoškolskim institucijama iz Evrope i SAD-a, kao i partnerstvo sa vodećim predstavnicima poslovnog sveta Republike Srbije.

 

Univerzitet Singidunum at a glance

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava