Misija SCS

Poštujući tradiciju kvalitetnog obrazovanja u Srbiji, kao i zahteve modernog pristupa vaspitno-obrazovnom radu, sa stanovišta primene savremenih INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA  u nastavi, koristeći bogatu obrazovnu tradiciju UNIVERZITETA SINGIDUNUM, naša škola prepoznaje i neguje talente učenika, podstiče i ohrabruje inventivnost i podržava svakog pojedinačnog učenika u ostvarivanju njegovih životnih ciljeva.

 

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava