Mentorski rad

Mentor je nova i eksperimentalna uloga u kojoj se nalaze profesori SCS. Uvođenje mentorstva u srednjoškolsko obrazovanje ima za cilj unapređenje obrazovno-vaspitnog rada, što se postiže stalnim praćenjem rada i razvitka učenika i intenzivnom i konstantnom komunikacijom sa učenikom.

Glavni zadatak mentora je da podstiče motivisanost i zainteresovanost učenika pre svega za svoj predmet, ali i poveže bliske predmete i teme i podstakne interesovanje za srodne grupe predmeta. Takođe, mentor prateći učenika i razgovarajući  sa njim uviđa koji su to zadaci koje učenik savlađuje efikasno ili manje efikasno i pronalazi razloge, tj. koren problema koji usporava njegov napredak. Pošto se problemi detektuju zadatak mentora je da u razgovoru sa učenikom nađe rešenje za postojeće probleme, načine da se oni što efikasnije otklone i savlada neophodno gradivo. Takođe, potrebno je i da kroz saradnju sa kolegama ukaže na probleme sa kojima se dete suočava i da koordinacijom sa predmetnim nastavnikom pomogne u otklanjanju eventualnih poteškoća i samim tim doprinese što boljoj realizaciji planiranih dostignuća učenika i sticanja kompetencija, kao i samom zadovoljstvu učenika vaspitno-obrazovnim radom.

 

  • Mentor nije zamena za odeljenskog starešinu, već još jedan „link“ u komunikaciji učenika i roditelja  sa predmetnim nastavnikom.
  • Mentor nije zamena za partnersku ulogu roditelja u realizaciji obrazovno-vaspitnog rada, već još jedna karika u uspešnoj realizaciji ove misije.

 Detaljnije o mentorskom radu, vidi ovde.

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava