Mentor - rekonstruktor i posrednik

Uloga mentora kao rekonstruktora i posrednika u nastavnom procesu obuhvata šest faza. Sve faze su međusobno povezane i ključne su za uspešnost celokupnog procesa podrške učeniku da lakše i uspešnije savlada nastavne sadržaje. Vizuelno rad mentora sa učenikom može se predstaviti ovako:

  1. ANALIZA PROBLEMA
  2. PLANIRANjE AKCIJE
  3. RAZVOJ
  4. IMPLEMENTACIJA I
  5. EVALUACIJA
  6. REALIZACIJA

 

1. ANALIZA PROBLEMA

U ovoj fazi operacionalno se definiše problem ili cilj koji učenik ima ili želi da postigne u procesu nastave. Procenjuje se mogućnost da se pozitivna promena kojoj učenik teži i dogodi. Analizira se promena i realističnost promene (realna ostvarljivost).

 

2. PLANIRANjE AKCIJE

U ovoj fazi planira se strategija mentora i učenika. Analiziraju se pozitivne i negativne snage učenika, unutrašnji i spoljašnji resursi za ostvarenje definisanog cilja. Razmatra se koje će pozitivne snage biti iskorišćene i na koji način, a koje negativne snage neutralisane ili smanjene. Apostrofiraju se unutrašnji i spoljašnji resursi.

Ova faza predstavlja osnovu mentorskog rada. Kada su ciljevi postavljeni biraju se metode koje učeniku maksimalno pomažu u realizaciji cilja. U isto vreme je određen i način ili forma rada. Faza planiranja formira bazu ili temelj mentorskog rada.

 

3. RAZVOJ

U fazi razvoja uvodi se dnevnik praćenja. Dnevnik praćenja podrazumeva detaljnu razradu aktivnosti koje podržavaju ciljeve. Podrazumeva i vreme za izvršenje specifičnih ciljeva: plan učenja, odgovaranja, prisutnost na časovima redovne nastave, časovima dopunske ili dodatne nastave i drugo. Dnevnik vodi učenik. U ovoj fazi identifikuju se svi zahtevi učenika u procesu dolaženja do cilja. Kao rezultat ove faze imamo konačan program rada koji se može koristiti i korigovati po potrebi.

 

4. IMPLEMENTACIJA

Ovo je faza koja se može nazvati aktivacijom „in vivo“. Ona predstavlja sprovođenje ideje u delo i prenos informacija na druge subjekte: roditelje, odeljenskog starešinu, predmetne nastavnike i druge.

 

5. EVALUACIJA

Učenik i mentor u ovoj fazi sumiraju rezultat svog rada procenjujući ostvarenost cilja od koga se krenulo i do koga se trebalo doći. Mentor pohvaljuje učenika ukoliko je došlo i do najmanje pozitivne promene po pitanju cilja u odnosu na početak rada i inicijaciju.

 

6. REALIZACIJA

Rad mentora, koncipiran na ovaj način, podrazumeva aktivno uključivanje roditelja kao saradnika u trećoj i četvrtoj fazi i to tako što roditelj prati vođenje dnevnika svog deteta i sprovođenje isplaniranih aktivnosti. Svojim potpisom i kontaktom sa mentorom potvrđuje pridržavanje dogovorenih pravila. Od roditelja se očekuje doslednost naročito u fazi razvoja. Da bi se izmenjene pozitivne promene kod učenika učvrstile, roditelj uvodi i „listu potkrepljivača“.

 

Odeljenske starešine, prisutne su u svim fazama mentorskog rada kao pratioci, a aktivnu ulogu dobijaju u fazi implementacije i evaluacije.

I na kraju, mentor ne može zameniti ulogu odeljenskog starešine, ali ga može učiniti uspešnijim.

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava