MARKETING SLUŽBA SREDNjOŠKOLSKOG CENTRA SINGIDUNUM

Marketing služba radi na tome da dobar glas o našoj školi stigne do šire javnosti, budućih učenika, kao i saradnika i prijatelja naše škole. 

Glavni zadatak Službe je da prezentuje vrednosti i kvalitet škole, da efikasno informiše sve zainteresovane za upis i saradnju sa školom i obaveštava sadašnje i buduće učenike i njihove roditelje o novinama, događajima i napredovanju škole. U tom cilju, marketing služba priprema i realizuje promotivne aktivnosti u okviru upisne kampanje, organizuje različite aktivnosti u školi i van nje: sajmove obrazovanja, stručne seminare za nastavnike, predavanja za učenike osnovnih škola i drugo. Takođe, Služba ažurira sajt škole i komunicira sa potencijalnim učenicima i saradnicima putem društvenih mreža.

Služba ostvaruje kontakt sa različitim institucijama iz sfere obrazovanja i privrede, sa medijima, organizacijama iz sveta kulture i dr., sa ciljem da realizuje saradnju na obostrano zadovoljstvo.

Marketing služba afirmiše kvalitet i kreativnost naše škole i nastavlja jačanje brenda obrazovnog sistema SINGIDUNUM, oslanjajući se na dobru tradiciju Univerziteta Singidunum, koji je dobio nekoliko priznanja u kategoriji brend lidera u visokoškolskom obrazovanju.

 

KONTAKTIRAJTE MARKETING SLUŽBU 

Termini za sastanke sa marketing službom škole su: 
ponedeljak – petak: 08:00-18:00 č
- subota: 09:00-12:00 č

Sastanak je potrebno zakazati najmanje jedan dan unapred

Sastanak možete zakazati putem sledećih kontakt telefona  065/3093-210 ili putem adrese e-pošte marketing@scs.edu.rs.

 

Biće nam zadovoljstvo da se upoznamo, ali i da izađemo u susret potrebama Vašeg deteta i saslušamo Vaše predloge.

 

Prijava