Kontaktirajte sa stručnim saradnicima i stručnim službama škole


U školskom centru su angažovani sledeći stručnjaci: pomoćnik direktora, sekretar, pedagog i psiholog škole. Pored navedenih stručnih saradnika u školi postoje služba za kontakt sa roditeljima i učenicima i marketing služba.

Da biste došli do kontakt podataka stručnih službi, kliknite na link u meniju sa leve strane ili u listi ispod ovog teksta.

 

 

Prijava