Fakultativna nastava

Fakultativna nastava je oblik rada u koji se učenici uključuju dobrovoljno uz saglasnost roditelja. Odabirom fakultativne nastave izabrani predmet (dodatni strani jezik ili predmet iz oblasti posebnih veština) učenik pohađa u vannastavno vreme i na kraju školske godine, ukoliko je stekao potrebne uslove, dobija adekvatni sertifikat. Fakultativnu nastavu SCS realizuje u saradnji sa Centrom za razvoj karijere Univerziteta Singidunum, Centrom za strane jezike Univerziteta Singidunum i Računarskim centrom Univerziteta Singidunum. Fakultativna nastava je na raspolaganju učenicima tokom sve četiri godine školovanja.

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava