Uopšte o obrazovnom profilu

Naziv kvalifikacije: Elektrotehničar računara

Program srednjeg stručnog obrazovanja Elektrotehničar računara je u četvorogodišnjem trajanju i spada u elektrotehničko područje rada. Obrazovni profil elektrotehničar računara osposobljava učenike za rad sa hardverom i softverom odnosno tehničare, koji se bave održavanjem elektronike samog računara ili realizacijom programa na računaru. Ovo zanimanje je veoma traženo i atraktivno iz razloga što računari nalaze primenu u svim oblastima ljudske delatnosti : u medicini, trgovini, obradi podataka, računovodstvu, vođenju raznih procesa, u naučnim istraživanjima itd.

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava