Osnovni ishod obrazovanja

Elektrotehničar računara osposobljava se za obavljanje sledećih poslova:

  • obrazovanje tehničara za rad na hardveru i softveru
  • obrazovanje za rad na održavanju elektronike samog računara
  • realizacija programa na računaru
  • rad sa operativnim sistemom Windows, programski paket MS Office-a (Word, Excel, PowerPoint, Access…), programi za crtanje električnih šema (Protel, AutoCAD), programi za simulaciju rada električnih kola i sistema (Electronic, Workbench), programski jezici (C, C+, C++), baze podataka (i SQL jezici)
  • povezivanje i podešavanje lokalne računarske mreže, delova računara ( montaža ), uočavanja i otklanjanje problema i kvarova u računarskom sistemu, instalacija operativnog sistema, aplikativnog softvera i perifernog uređaja

Završetkom četvorogodišnjeg školovanja i polaganja maturskog ispita učenici stiču zvanje ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA i mogućnosti zaposlenja ili nastavka školovanja.

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava