Nastavnici elektrotehničara računara

Srpski jezik i književnost Ružica Medaković
Engleski jezik i književnost Nataša Stanišić
Istorija Zdenko Tošić
Muzička kultura Ana Jovanović
Likovna kultura Mihajlo Cvetković
Sociologija Vladimir Džamić
Ustav i prava građana Aleksandar Jovanović
Filozofija Mitar Jelić
Fizičko vaspitanje Petar Roganović
Matematika Ana Simićević
Računarstvo i informatika Svetlana Jakšić/Mladen Veinović
Fizika Andreja Stojić
Hemija Marina Vlahović
Biologija Dijana Šarac
Osnove elektrotehnike (OET) Vladimir Matić/Marina Marjanović-Jakovljević
Računarska grafika i multimedija Dragan Marković
Elektrotehnički materijali Marina Marjanović-Jakovljević
Primena računara u elektrotehnici Mladen Veinović
Električna merenja Vladimir Matić
Merenje u elektronici Marina Marjanović-Jakovljević
Elektronika 1 Dragan Marković
Elektronika 2 Vladimir Matić
Ekonomika i organizacija preduzeća Ana Pecelj
Programiranje Ivana Kostić-Kovačević
Računari Dragan Marković
Elektroenergetika Jovana Perišić
Računarske mreže i komunikacije Marina Marjanović-Jakovljević
Osnove automatskog upravljanja Jovana Perišić
Praktična nastava Jovana Perišić/Vladimir Matić
Građansko vaspitanje Ranko Petrović

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava