Ishod stečenih veština i kvalifikacija

Poslovi koje ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA može obavljati su:

  • u firmama koje se bave servisiranjem ili prodajom računara
  • u trgovini
  • u svim oblastima naučnog istraživanja
  • u računarskim centrima
  • u obradi podataka
  • u elektroindustriji
  • u vođenju različitih procesa u industriji
  • u medicini
  • u računovodstvu

Kvota: 40 učenika, 2 odeljenja

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava