Dualno obrazovanje

Prateći zahteve i potrebe privrede u našoj zemlji Srednjoškolski centar Singidunum, u saradnji sa partnerskim firmama, radi na promovisanju dualnog obrazovanja. Uvođenje dualnog obrazovanja je nova strategija u povezivanju i sinhronizaciji privrede i obrazovanja, koja je podržana i nedavnim potpisivanjem Memoranduma o razumevanju Privredne komore Srbije sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ).

Srednjoškolski centar Singidunum je među prvim obrazovnim institucijama koje su podržale sistemsko uvođenje dualnog obrazovanja, jer je svojom osnivačkom politikom i organizacijom orijentisan ka stručnom usavršavanju kroz praksu i saradnju sa privredom naše zemlje. Srednjoškolski centar Singidunum ima podršku Univerziteta Singidunum koji sarađuje sa preko 500 kompanija i firmi u zemlji i inostranstvu.

Činjenica da preko 1.100 preduzeća u Srbiji omogućava praksu za srednjoškolce, potvrđuje potrebu za ovim oblikom obrazovanja i osposobljavanja učenika.

Oko 75 % osnovaca u Srbiji upisuje srednje stručne škole, ali istraživanja pokazuju da po završetku škole izlaze nedovoljno obučeni za tržište rada, zbog čega se ukazuje potreba za postepenim uvođenjem dualnog obrazovanja u školski sistem.

Povećanje obima proizvodnje i dolazak velikog broja kompanija koje se bave proizvodnjom delova za automobilsku i računarsku industriju, nameće potrebu za konkretnim praktičnim veštinama i znanjima. U tome dolazi do izražaja naš pristup stručnom usavršavanju i poštovanje zahteva dualnog obrazovanja. Na taj način obezbeđujemo za učenike stručnih profila punu poslovnu prohodnost ka njihovim budućim zanimanjima. Takođe, učenici koji se obrazuju u gimnaziji, uz prateći dopunski program obrazovanja mogu steći najsavremenije znanje iz oblasti informacionih tehnologija i proći praktičnu obuku.

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava