Dokumentacija za upis

U školskoj 2016/2017. godini SREDNjOŠKOLSKI CENTAR SINGIDUNUM upisuje učenike u I, II i III razred gimnazije i elektrotehničkih smerova.

PRE UPISA potrebno je popuniti prijavu za upis i obaviti razgovor sa budućim učenikom, kao i sa roditeljem/starateljem. Sa budućim učenikom razgovara naš stručni saradnik – psiholog/pedagog, koji vrši procenu psiholoških sposobnosti i upoznaje se sa interesovanjima i talentima učenika.

UPIS učenika u SCS  realizuje se potpisivanjem Ugovora o školovanju. Ugovor potpisuju ovlašćeno lice ustanove/direktor škole i roditelj/staratelj učenika, kao zakonski zastupnik učenika.


Za upis učenika u I razred potrebna su sledeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Lična karta roditelja/staratelja učenika
 • Svedočanstvo o završenom sedmom razredu osnovne škole
 • Diplome osvojenih nagrada (ukoliko učenik iste poseduje)

 

Za upis učenika u II i III razred potrebna su sledeća dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Lična karta roditelja/staratelja učenika
 • Svedočanstvo o završenom prvom razredu
 • Diplome osvojenih nagrada (ukoliko učenik iste poseduje)

 

Učenički dosije

Nakon upisa u SCS, u sekretarijatu škole se formira Učenički dosije, koji u sebi sadrži:

 • Ugovor o školovanju
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Svedočanstva o navršenom V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole
 • Uverenje o položenom maturskom ispitu
 • Diplomu o navršenom osnovnom obrazovanju
 • Lekarsko uverenje
 • Popunjene prijave za upis

 

Učenici koji su osnovno obrazovanje stekli u inostranstvu mogu upisati SCS pod istim uslovima, uz prethodno izvršenu nostrifikaciju dokumentacije koju poseduju kod nadlažnog organa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.


Preporuka za roditelje/staratelje i učenike

Pre nego što naprave odabir srednje škole, roditeljima i budućim učenicima preporučujemo da se upoznaju sa ponudama i stvarnim uslovima rada drugih škola. Nakon toga neka posete naš Srednjoškolski centar Singidunum i uvere se u kvalitet prostora, tehničku opremljenost, stručnost i posvećenost našeg tima.

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

Prijava