Dodatne usluge

PORED PONUĐENIH PAKETA SREDNjOŠKOLSKI CENTAR  SINGIDUNUM ORGANIZUJE I SLEDEĆE USLUGE ZA SVOJE UČENIKE:

 

 • Celodnevna ishrana učenika u školi (doručak, užina i ručak sa toplim i hladnim napicima);
 • Organizovani prevoz učenika od kuće do škole i obrnuto;
 • Posete kulturnim i drugim manifestacijama u zemlji i u inostranstvu, ORGANIZACIJOM STRUČNIH UČENIČKIH EKSKURZIJA;
 • Organizacija ekskluzivnih učeničkih ekskurzija u Srbiji i inostranstvu;
 • Smeštaj učenika iz unutrašnjosti i inostranstva u školskom internatu;
 • Organizovanje sportskih aktivnosti, van redovnih časova fizičkog vaspitanja u sportskim centrima i rekreativnim centrima uz nadzor nastavnika fizičkog vaspitanja;
 • Organizacija različitih sekcija (spotrskih i stručnih) u prostorijama škole uz nadzor predmetnih nastavnika i trenera;
 • Organizacija i realizacija nastave na stranim jezicima;
 • Organizacija i realizacija priprema za polaganje opšte mature, stučne mature i prijemnih ispita na fakultetima u zemlji i inostranstvu;

 

OSNOVNE DODATNE USLUGE SCS:

 • PREVOZ UČENIKA
 • ISHRANA U ŠKOLI
 • SMEŠTAJ UČENIKA

 

NAPOMENA:


SREDNjOŠKOLSKI CENTAR  SINGIDUNUM, organizuje i obezbeđuje sve dodatne usluge, samo u uslovima kada je za iste zainteresovano 10 i više kandidata.

 

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava