Dodatna nastava

Dodatna nastava u SCS podrazumeva nastavu iz predmeta koji nisu obuhvaćeni redovnim nastavnim planom i programom. To je posebno interesantno za učenike opšteobrazovnog područja rada, koji se pohađanjem tog programa osposobljavaju za IT stručnjaka i stiču potrebna znanja za svoj rad u IT struci.

Za učenike koji se opredele za elektrotehničko područje rada, to su pre svega predmeti koji će im omogućiti savladavanje određenih znanja koja će biti u funkciji omogućavanja polaganja opšte mature u okviru SCS. To je takođe jedna od glavnih komparativnih prednosti, jer se u SCS OBEZBEĐUJE KAKO POLAGANjE OPŠTE MATURE, TAKO I STICANjE OPŠTIH ZNANjA IZ PROGRAMIRANjA I OSPOSOBLjAVANjE ZA KASNIJI RAD U STRUCI MATURANATA OPŠTE GIMNAZIJE.

Detaljnije o predmetima dodatne nastave i nivoima istih vidi ovde:

Skupovi predmetaNastavni predmetiRazredi sa nedeljnim brojem časova
IIIIIIIV
Stručni – predmeti dodatne nastave 1. Poslovni paketi i Internet 4      
2. Računarska grafika i multimedija   2    
3. Uvod u programiranje   3(1+2)    
4. Programski jezici   2 3(1+2)  
5. Računarske mreže     3(1+2)  
6. Praktikum I     1  
7. Informacioni sistemi i baze podataka       3(1+2)
8. Napredne tehnike programiranja     2 2
9. Umetnost 1      
10. Veb-dizajn       2
11. Praktikum II       1

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava