Predmeti koji se obrađuju

 

Nastavni plan i program za obrazovni profil ADMINISTRATOR RAČUNARSKIH MREŽA

Skupovi predmeta

Nastavni predmeti

Razredi sa nedeljnim brojem časova

I

II

III

IV

A1.

Obavezni opšteobrazovni predmeti

1. Srpski jezik i književnost

3

3

3

3

2. Strani jezik/Engleski

2

2

2

2

3. Fizičko vaspitanje

2

2

2

2

4. Matematika

3

3

3

3

5. Računarstvo i informatika

2

-

-

-

6. Istorija

2

-

-

-

7. Likovna kultura

1

-

-

-

8. Hemija

2

-

-

-

9. Biologija

2

-

-

-

10. Geografija

-

2

-

-

11. Sociologija sa pravima građana

-

-

2

-

A2.

Izborni predmeti

1. Građansko vaspitanje/Verska nastava

1

1

1

1

2. Izborni predmeti[1]

-

-

2

2

B1. Obavezni stručni predmeti

1. Fizika

2

2

-

-

2. Osnove elektrotehnike

3+1

3

-

-

3. Računarski hardver

2

-

-

-

4. Računarska grafika i multimedija

2

-

-

-

5. Mrežna oprema

-

3

-

-

6. Elektronika

-

3+1

-

-

7. Operativni sistemi

-

3

-

-

8. Aplikativni softver

-

2

3

-

9. Programiranje

-

2

2

-

10. Obrada i prenos signala

-

-

2+1

-

11. Mrežni operativni sistemi

-

-

4

-

12. Računarske mreže

-

-

2+3

2+2

13. Tehnička dokumentacija

-

-

-

2

14. Serveri

-

-

-

4

15. Administriranje računarskih mreža

-

-

-

5

16. Osnove računarstva u oblaku

-

-

-

2

17. Preduzetništvo

-

-

-

2

18. Praktična nastava

2

-

-

-

B2. Izborni predmeti

1. Izborni predmet prema programu obrazovnog profila

-

-

2

2 [1] Učenik bira predmet sa liste izbornih opšteobrazovnih ili stručnih predmeta

 

IZBORNI PREDMETI ZA PROFIL
ADMINISTRATOR RAČUNARSKIH MREŽA ;

Skupovi predmeta

Nastavni predmeti

Razredi sa nedeljnim brojem časova

I

II

III

IV

A2.

Lista opšteobrazovnih predmeta prema programu obrazovnog profila

1. Muzička kultura[1]

-

-

1

1

2. Ekologija i zaštita životne sredina[2]

-

-

1

1

3. Izabrana poglavlja metematike

-

-

2

2

4. Istorija ( odabrane teme )[3]

-

-

2

2

5. Logika sa etikom[4]

-

-

2

2

6. Fizika

-

-

2

2

B2.

Lista izbornih predmeta prema programu obrazovnog profila

1. Upravljanje projektima

-

-

-

2

2. Poslovne komunikacije[5]

-

-

2

2

3. Računarski interfejsi[6]

-

-

2

2

4. Programiranje 2D video igara[7]

-

-

-

2[1] Učenik predmet bira jednom u toku školovanja u trećem ili četvrtom razredu

[2] Učenik predmet bira jednom u toku školovanja u trećem ili četvrtom razredu

[3] Učenik predmet bira jednom u toku školovanja u trećem ili četvrtom razredu

[4] Učenik predmet bira jednom u toku školovanja u trećem ili četvrtom razredu

[5] Učenik izborni predmet bira jednom u toku školovanja

[6] Učenik izborni predmet bira jednom u toku školovanja

[7] Program izbornog predmeta realizuje se kroz vežbe

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava