Nastavnici administratora računarskih mreža

Predmet i razred

Nastavnik

Zvanje

Srpski jezik i književnost: I,II,III i IV

Ružica Medaković

profesor srpskog jezika i književnosti

Engleski jezik i književnost: I,II,III i IV

Nataša Stanišić

profesor engleskog jezika i književnosti

Fizičkog vaspitanje: I,II, III i IV

Petar Roganović

profesor sporta

Matematika: I,II, III i IV

Ana Simićević

dipl. matematičar-master

Računarstvo i informatika: I

Svetlana Jakšić/

Mladen Veinović

dipl. ekonomista /

dipl. inženjer elektrotehnike

Istorija: I

Zdenko Tošić

dipl. istoričar

Likovna kultura: I

Mihajlo Cvetković

dipl. slikar likovnih umetnosti

Hemija: I

Marina Vlahović

dipl. hemičar

Biologija: I

Dijana Šarac

dipl. biolog zaštite životne sredine

Georafija: II

Ranko Petrović

dipl. geograf - master

Sociologija sa pravim građana: III

Aleksandar Jovanović

dipl. pravnik

Građansko vaspitanje: I,II, III i IV

Ranko Petrović 

dipl. geograf - master

Fizika: I i II

Andreja Stojić

dipl. fizičar za primenjenu fiziku i informatiku

OET: I i II

Vladimir Matić/

Marina Marjanović-Jakovljević

dipl. inženjer elektrotehnike/

dipl. inženjer elektrotehnike

Računarski hardver: I

Marina Marjanović-Jakovljević

dipl. inženjer elektrotehnike

Računarska grafika i multimedija : I

Dragan Marković

dipl. elektrotehnički inženjer

Elektonika: II

Vladimir Matić

dipl. inženjer elektrotehnike

Aplikativni softver: II i III

Ivana Kostić-Kovačević

dipl. matematičar

Programiranje: II i III

Ivana Kostić-Kovačević

dipl. matematičar

Mrežni i operativni sistemi: III

Dragan Marković

dipl. elektrotehnički inženjer

Računarske mreže: III i IV

Dragan Marković

dipl. elektrotehnički inženjer

Osnovi računarstva u oblaku: IV

Mladen Veinović

dipl. elektrotehnički inženjer

Preduzetništvo: IV

Miroslav Knežević

master ekonomista

 

PRIJAVI SE:

POPUNI UPITNIK I OSTVARI PRAVO NA UPIS U SCS!!!

 

Prijava